MESLEK LİSELERİ PROJE ÇALIŞMALARINDA ZİRVEDE
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, meslek lisesi mezunlarına 50 bin TL hibe ve 100 bin TL de faizsiz kredi desteği sağlanmış olacağını belirtti.
Tarih: 10.11.2017 07:54:48

Milli Eğitim Bakanlığının, mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapısını güçlendirmek, bireylerin istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrencilere burs sağlamak amacıyla 82 farklı kurum ve kuruluşla yapılan 66 protokol yürürlüğe konulduğunu söyleyen Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Eğitim Vakfı ve Bakanlık arasında imzalanan protokol ile 9. Sınıf öğrencilerine aylık 100 TL, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerine ise aylık 200 TL burs verilmesi sağlandı. Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 2.042 öğrenciye toplam 3,5 milyon TL burs verildi. Yeni eğitim yılında yaklaşık 5 bin öğrenciye daha burs verilmesi öngörülüyor. Okul-sektör işbirliğini güçlendirmek ve işletmelerin bulundukları yerlerde faaliyet gösteren okullara sahip çıkmalarını ve işbirliği yapmalarını özendirmek amacıyla tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının en az bir sektör kuruluşu ile protokol yapmaları esasına dayalı Okul Hamiliği Projesi başlatıldı. Proje kapsamında önümüzdeki eğitim-öğretim yılında okul-sektör işbirliği çalışmalarına hız verilecek” dedi.

“STK´lar ve Diğer Paydaş Kurum Temsilcileri Katılıyor”

Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakanlıkça illerde düzenli periyodlarla eğitim-sektör istişare toplantıları yapıldığının altını çizen İlci, “Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakanlıkça illerde düzenli periyodlarla eğitim-sektör istişare toplantıları yapılıyor. İstişare toplantılarına o ilin sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri, organize sanayi bölgesi temsilcileri, okul ve il ve ilçe milli eğitim müdürleri, akademisyenler, öğretmenler, sendikalar, STK´lar ve diğer paydaş kurum temsilcileri katılıyor. Bugüne kadar 34 ilde yapılan toplantılara toplam 6 bin 350 kişiyle görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantılar bu öğretim yılında da farklı illerde planlı bir şekilde yapılmaya devam edilecek” diye belirtti.

“30 Bin 579 Öğrenci Eğitim Görmektedir”

İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) kapsama dâhil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4 bin 270 TL ile 6 bin 900 TL arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanacağına değinen İlci, “İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) kapsama dâhil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4 bin 270 TL ile 6 bin 900 TL arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanıyor. Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonucunda OSB´lerde açılan özel meslek liselerine sağlanan teşvik uygulamasından elde edilen iyi sonuçların yaygınlaştırılması amacıyla OSB dışındaki özel meslek liseleri de kapsama alınarak toplam 27 meslek alanında teşvik verilmeye başlandı. Mevcut durumda 59 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi teşvikten faydalanmakta olup bu okullarda 30 bin 579 öğrenci eğitim görmektedir” şeklinde konuştu.

“Öğrenci Devamsızlıkları Takipte”

Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin devamsızlıklarının azaltılması amacıyla alınacak tedbirlerin geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Bakanlıkça valiliklere duyurulduğunu belirten İlci: “Buna göre il ve ilçe milli eğitim ile okul ve kurum müdürlüklerince öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik seminerler düzenlenecek; farkındalık çalışmaları, okul devamsızlıkları önleme ekibi kurulması, devamsızlığı bulunmayanların ödüllendirilmesi, çalışmak zorunda olan öğrencilere maddi destek sağlanması,  devamsızlık yapmaya meyilli öğrencilerin tespit edilerek sosyal, sportif faaliyetlere katılımının teşviki vb. bir çok faaliyet gerçekleştirilecek. İl ve ilçe milli eğitim ve okul/kurum müdürlüklerince devamsızlıkların önlenmesi amacıyla alınan tedbirler Bakanlıkça 1. ve 2. dönem itibariyle izlenecek”  diye belirtti.

“Tanıtım Kampanyaları Düzenlendi”

Müdür ilci, eğitim ve öğretim materyallerinin geliştirileceğini, öğrenci ve öğretmenlerin yurt dışında işbaşı eğitimi alacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Bu projeler kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına toplamda 16,3 milyon Avro hibe desteği sağlanacak, Söz konusu projeler ile öğrenci ve öğretmenler uluslararası değişim programlarına katılacak, okullara teknoloji transferi sağlanacak, eğitim ve öğretim materyalleri geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenler yurt dışında işbaşı eğitimi alacaklar. Mesleki ve teknik eğitimde yapılan son değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması ve farkındalık oluşturulması için Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitim alanında tanıtım kampanyaları düzenlendi.  Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitimin önemi ve gençlere sunduğu fırsatlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kamu spotları ve tanıtım filmleri hazırlanarak ulusal ve yerel basında yayımlandı. Aynı şekilde afişler ve el broşürleri hazırlanarak tüm valiliklere gönderildi. Tanıtım çalışmaları bu eğitim ve öğretim yılında da artarak devam edecektir. Sektörün talepleri doğrultusunda yeni alanlar açılıyor. Ülkemizin havacılık alanında kaydettiği gelişme ve büyümeye paralel olarak havacılık sektöründe önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere Sivil Havacılık alanı Yer Hizmetleri meslek dalı öğretim programı hazırlanarak Ankara, İstanbul ve Rize illerinde bulunan 8 mesleki ve teknik ortaöğretim okulu bünyesinde Sivil Havacılık alanı Yer Hizmetleri dalında eğitim verilmeye başlandı. Maden sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amacıyla Maden Teknolojisi alanı öğretim programı hazırlandı ve Ankara, Artvin, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak illerinde bulunan 13 mesleki ve teknik ortaöğretim okulu bünyesinde Madencilik Teknolojisi alanı Madencilik dalında eğitim verilmeye başlandı. Makine Teknolojisi alanında yeni bir dal olarak ilave edilmek üzere sektörün talebi üzerine Tıbbi Cihaz Üretimi Dalı öğretim programı hazırlanarak uygulamaya konuldu. Bu kapsamda 2017-2018 öğretim yılından itibaren Türkiye´de ilk kez Samsun Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde söz konusu dalda eğitim verilmeye başlanacak. Eğitim verdiği meslek alanında rol-model oluşturacak meslek liseleri açılıyor.  Güneş ve rüzgâr zengini Türkiye´de yenilenebilir enerjinin ilk kurumu olacak ve elektrik, ısınma gibi kullanılan tüm enerjisini güneş ve rüzgârdan sağlayacak çevre dostu Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ankara ili Etimesgut ilçesinde faaliyete geçecek. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin her birey gibi eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlayarak, onları üretken, kendine yeten bağımsız bireyler olarak topluma kazandırmak ve akranlarıyla aynı ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla ülkemizde ilk defa Ankara ili Çankaya ilçesinde SRÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren faaliyete geçecek.”

“100 Öğretmenin Gönderilmesi Planlanmaktadır”

Meslek dersi öğretmenlerinin uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları yakından takip etmelerini, sahip oldukları bilgi ve becerileri güncellemelerini ve bu bilgi ve becerilerini öğrencilerine aktarmalarını sağlamak amacıyla yabancı dil yeterlilikleri geliştirilebileceğini vurgulayan İlci, “Bu amaçla öğretmenler yurtdışında 3 ay süreyle mesleki yabancı dil eğitimi alacaklar. Bu kapsamda 2017 yılında 64 öğretmen İngiltere´ye gönderilecek olup 2018 yılında da 100 öğretmenin gönderilmesi planlanmaktadır. 81 ilde üniversiteler ve sektör ile protokoller imzalanarak meslek dersi öğretmenlerinin gerçek iş ortamlarında eğitim almaları sağlanmıştır. Meslek dersi öğretmenlerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 2017 yılında 10 bin öğretmenin hizmetiçi eğitim alması planlanmış olup 6 bin öğretmenin eğitimi tamamlanmıştır” dedi.  
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
BEŞ GÜNLÜK EĞİTİM START ALDI
BEŞ GÜNLÜK EĞİTİM START ALDI
Muş Alparslan Üniversitesi´nin (MŞÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen beş günlük ‘Dağ Kayağı Temel Seviye Eğitimi´nin teorik ve uygulamalı dersleri başladı.
GÜNDÜZÖZ, “MISRALARA DÖKÜLMÜŞ İFADESİDİR”
GÜNDÜZÖZ, “MISRALARA DÖKÜLMÜŞ İFADESİDİR”
Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 12 Mart İstiklal Marşı´nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “İstiklal Marşı; aziz milletimizin imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği onurlu mücadelesinin, yurt ve bayrak sevgisinin mısralara dökülmüş ifadesidir” dedi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
80 ÖĞRENCİ ANKARA´YI GEZDİ
80 ÖĞRENCİ ANKARA´YI GEZDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadolu´yuz" projesi kapsamında Malazgirt İlçesi´ndeki 80 öğrenci Ankara´yı gezdi.
GÜLER VE KARATAŞ, GENÇLERLE BULUŞTU
GÜLER VE KARATAŞ, GENÇLERLE BULUŞTU
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, gönüllü gençlik liderleri ve Muş Alparslan Üniversitesi´ndeki (MŞÜ) temsilci gençlerle bir araya geldi.
“MODERN DÜNYADA TESETTÜR” KONULU PANEL
“MODERN DÜNYADA TESETTÜR” KONULU PANEL
Özgür-Der Muş İl Temsilciği tarafından, Muş Öğretmenevi Konferans Salonu´nda yoğun bir katılımla “Modern Dünyada Tesettür” konulu panel düzenlendi.
"KENDİ HALK OYUNLARIMIZ İLE 1071´İ KUTLAYALIM"
"KENDİ HALK OYUNLARIMIZ İLE 1071´İ KUTLAYALIM"
Halk Oyunları Hocası Okan Kaya; bulanık ilçesinde halk oyunları eksikliğini tespit ederek konu ile ilgili Bulanık Halk Eğitim Merkezinin çalışma başlatmasını istedi.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ DEMİR, BRONZ MADALYA KAZANDI
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ DEMİR, BRONZ MADALYA KAZANDI
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Halk ve Masterler Türkiye Badminton Şampiyonasında ilimizi temsilen katılan öğretim görevlisi Nihat Demir, Türkiye Üçüncüsünü olarak, Bronz Madalya kazandı.
Vali Aziz Yıldırım, “Cumhuriyet Bayramı´nı Kutluyorum”
Vali Aziz Yıldırım, “Cumhuriyet Bayramı´nı Kutluyorum”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 95´inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımlayan Vali Aziz Yıldırım, “Kutlu yürüyüşün temsilcileri olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.
“BUGÜN OLSA, YİNE ALTYAPI İŞİNE GİRERDİM”
“BUGÜN OLSA, YİNE ALTYAPI İŞİNE GİRERDİM”
Vatandaşlarla hasbıhal eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bana sürekli alt yapı projesini başlattığım için pişman olup olmadığımı soruyorlar. Ben de, yaşanan bunca sıkıntılara rağmen hiç pişman olmadığımı, bugün bile olsa tereddütsüz aynı kararı vereceğimi söylüyorum” dedi.
ÜNİVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLADI
ÜNİVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLADI
MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin 2018-2019 eğitim-öğretim yılına 2 bin 487 yeni öğrenciyle merhaba demeye hazırlandığını kaydetti.
DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
DÖNÜŞÜM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Malazgirt ilçesinde belediye tarafından başlatılan değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
BÜYÜK İLGİYİ 2 TONA YAKLAŞAN KİLOLARIYLA DANALAR GÖRÜYOR
BÜYÜK İLGİYİ 2 TONA YAKLAŞAN KİLOLARIYLA DANALAR GÖRÜYOR
Bir aydan az süre kalan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanlar metro illere gönderildi. Hayvan pazarında en büyük ilgiyi 2 tona yaklaşan kilolarıyla danalar görüyor.
YAZ DÖNEMİ KURSLARINA KAYITLAR BAŞLADI
YAZ DÖNEMİ KURSLARINA KAYITLAR BAŞLADI
Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde birçok kursiyere kurs vermeye devam edecek.
MUŞ´TA, ASKIDA EKMEK VAR
MUŞ´TA, ASKIDA EKMEK VAR
“Bir ekmek kendimize bir ekmek askıya” projesi kapsamında Ülkü Ocakları Muş İl Başkanlığı, ihtiyaç sahipleri aileler için askıya ekmek bıraktılar.
TÜBİTAK İL TEMSİLCİSİNİ MŞÜ´DEN SEÇTİ
TÜBİTAK İL TEMSİLCİSİNİ MŞÜ´DEN SEÇTİ
TÜBİTAK Muş il temsilcisi, Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Gündüz oldu.
EMNİYET EKİPLERİ, SOKAK SATICILARINA AĞIR DARBE VURDU
EMNİYET EKİPLERİ, SOKAK SATICILARINA AĞIR DARBE VURDU
Muş il genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksızca devam ediyor. Emniyet ekipleri, il genelinde yaptığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında göz açtırmıyor.
MŞÜ´DE ÜÇ BİRİME ATAMA YAPILDI
MŞÜ´DE ÜÇ BİRİME ATAMA YAPILDI
Muş Alparslan Üniversitesi´nin çeşitli birimlerinde atama ve görevlendirme işlemleri yapıldı.
“AŞAMA AŞAMA MESAFE KAT EDİYORUZ”
“AŞAMA AŞAMA MESAFE KAT EDİYORUZ”
Kentte kesintisiz olarak sürdürülen çalışmaları yerinde ziyaret ederek, açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: “Muş´u güzelleştirmek adına başlattığımız hizmet seferberliğinde aşama aşama mesafe kat ediyoruz” dedi.
MUŞ´TA CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
MUŞ´TA CADDE VE SOKAKLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışması başlattı.
VALİ YILDIRIM, AFRİN KAHRAMANLARINI KARŞILADI
VALİ YILDIRIM, AFRİN KAHRAMANLARINI KARŞILADI
Muş Valisi Aziz Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığından Afrin´e giden ve görev sonrası tekrar dönüş yapan askeri birlikleri Muş Hava Meydan Komutanlığında karşıladı.
Muş Ovası Gazetesi
15.02.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
SERİNOVA BELEDİYESİ
SERİNOVA BELEDİYESİ
SERİNOVA BELEDİYESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI
İHALE İLANI
BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Yaptığını öven, yaptığını yıkar.

Shakespeare
1394 Ulu? Bey`in do?umu
2006 Dünya Su Günü, Mart dokuzu so?u?u ve f?rt?nas?.