DOĞRU BİLGİ HAYAT KURTARIR

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslı kişi bilgilerinin doğru verilmesi ile ilgili yeni kararlar alındı.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarla ilgili hapis ve adli para cezası uygulanacağı yönünde kararlar alınıp Muş Valiliği resmi internet sitesinde duyuruldu. Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararlar alınmıştır.

?Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları´

İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun 31/07/2020 tarih ve 219 numaralı kararı ile; evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla ?Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları? oluşturulmuş, yine aynı kararla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11/09/2020 tarih ve 235 sayılı karar ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimiz tarafından tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti. Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

?Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adlî Para Cezası´

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ?filyasyon? çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206´ncı maddesi ile ?bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı? hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27´nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda Korona virüs tanılı hastalar tarafından, temaslı kişiler hakkında yapılan eksik,yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak,bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206´ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır. Haber Merkezi


DOĞRU BİLGİ HAYAT KURTARIR

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslı kişi bilgilerinin doğru verilmesi ile ilgili yeni kararlar alındı.
Güncel 26.09.2020 06:22:57 0

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlarla ilgili hapis ve adli para cezası uygulanacağı yönünde kararlar alınıp Muş Valiliği resmi internet sitesinde duyuruldu. Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.09.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararlar alınmıştır.

?Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları´

İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun 31/07/2020 tarih ve 219 numaralı kararı ile; evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla ?Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları? oluşturulmuş, yine aynı kararla salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11/09/2020 tarih ve 235 sayılı karar ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimiz tarafından tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti. Gelinen aşamada korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

?Üç Aydan İki Yıla Kadar Hapis Veya Adlî Para Cezası´

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan ?filyasyon? çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206´ncı maddesi ile ?bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı? hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27´nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda Korona virüs tanılı hastalar tarafından, temaslı kişiler hakkında yapılan eksik,yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak,bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206´ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır. Haber Merkezi